MUSICA ANIMATA - hudba živá, oživující, vzbuzující zájem. Hudba s hlubokým duchovním obsahem,
hudba kvalitní a kvalitně provedená, hudba navzájem spojující lidi různých povah,
s různým pohledem na svět, hudba jako nezasloužený dar, hudba jako poděkování jejímu Dárci.

To je krédo třebíčského mnohogeneračního hudebního souboru, zabývajícího se ponejvíce interpretací duchovní hudby období baroka a nově i soudobou multižánrovou tvorbou. Musica animata je hudební soubor z Třebíče a širokého okolí, který v různých transformacích působí na Třebíčsku již přes třicet let. Zabývá se výhradně duchovní hudbou, převážně klasického charakteru. Sborový repertoár zahrnuje díla z per autorů, jako jsou J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. X. Brixi, J. J. Ryba, J. I. Tůma, J. Pavlica a další.

V letech 2000 a 2001 soubor vybočil z tradičního okruhu barokních a klasicistních děl a věnoval se žánru na první pohled zcela odlišnému. Po ročním studiu uváděl ve spolupráci se skupinou Archa po celé republice rockové pašije Adriana Snella "The Man". Muzikál měl dvacet devět repríz.

Händelovo oratorium Mesiáš soubor studoval od ledna r. 2002. Do roku 2004 je provedl celkem na 34 koncertech po celém kraji i na vzdálenějších místech. Nejvýznamnější vystoupení bylo v rámci mezinárodního festivalu "Grande Musica in Chiesa" v Římě v roce 2003. Mezi úspěšná provedení lze řadit i koncerty v Praze a v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. V dubnu roku 2009 získal sbor stříbrnou medaili v mezinárodní pěvecké soutěži Musica religiosa v Olomouci.

Rozsáhlou pětihlasou kantátu G. F. Händela Dixit Dominus soubor prováděl v letech 2006 a 2007. Léta 2008 a 2009 soubor prováděl Vivaldiho kantáty Gloria a Magnificat.

Hudební soubor Musica animata byl také v letech 2010 - 2011 účastníkem projektu "Symphonic artrock music" HARMONIA LAUDES, na kterém spolupracoval s pěveckým sborem Santini z Telče, rockovými skupinami Archa a Yetti Rock a dalšími muzikanty. Velkým úspěchem byly koncerty v Třebíči, Telči a Náměšti nad Oslavou, Velehradu, Brtnici a Moravském Krumlově, při kterých zazněla ve své světové premiéře díla Charlese Norwella.

Musica animata byla také jedním z organizátorů ojedinělého amatérského projektu, při kterém zaznělo v letech 2011 a 2012 na celkem 15 tuzemských a jednom zahraničním koncertu slavné Mozartovo REQUIEM v podání bezmála stovky hudebníků a zpěváků.

V téže době prováděl soubor skvělou Händelovu kantátu Te Deum a další roky byly již ve znamení Missy brevis Jiřího Pavlicy. Nejvýznamnější vystoupení byl doprovod pontifikální mše svaté 27.9.2015 na náměstí v Křižanově při příležitosti slavnosti Odhalení památníku sv. Zdislavy, kde se sbor měl možnost osobně setkat i s Jiřím Pavlicou. Soubor pořádá každoroční podzimní duchovně hudební setkání v třebíčské bazilice, kde za doprovodu orchestru, sólistů a velkého sboru mají návštěvníci možnost prožít známé meditativní zpěvy z Taizé.

Roky 2016 a 2017 byly ve znamení jednoho z vrcholných děl hudební barokní tvorby - oratoria Georga Friedricha Händela MESIÁŠ, ke kterému se sbor vrátil po dvanácti letech. Jde o skladatelovo nejvýznamnější a nejpopulárnější dílo, které v průběhu staletí získalo až ikonickou hodnotu. Obsahuje i proslulý sbor "Aleluja", který patří mezi nejznámější kompozice klasické hudby vůbec. Po intenzivním studiu provedl soubor Musica animata společně s Malým smyčcovým orchestrem a hostujícími hudebníky a sólisty toto dílo celkem sedmnáckrát (Přibyslavice, Budišov, Náměšt nad Oslavou, Stařeč, Slavkov, dvakrát Hodonín, Veselí nad Moravou, Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč kostel sv. Martina a bazilika sv. Prokopa, Velké Meziříčí, Lomnice u Tišnova, Moravské Budějovice, Telči, Koclířov v rámci 100 let výročí Fatimy a katedrála sv. Petra a Pavla v Brně).

V letech 2017-18 se sbor věnoval nastudování množství skladeb acapella všech žánrů a období, z nichž nejvýznamnější jsou skladby Františka Ignáce Tůmy a cyklus současného anglického skladatele Karla Jenkinse. V sobotu 23. září 2017 sbor doprovodil slavnostní svěcení obnoveného kostela sv. Martina v Markvarticích u Děčína (jako hlavní světitel je pozván emeritní arcibiskup ze Salzburgu, Mons. Alois Kottgasser), kde odpoledne uspořádal pro návštěvníky koncert duchovní hudby. V neděli doprovodil mši svatou v pražském kostele Matky Boží před Týnem a odpoledne koncertoval v kostele sv. Havla. Tradičně hojně navštěvované vánoční koncerty sbor pravidelně pořádá na konci prosince v třebíčské bazilice.

Rok 2019 a 2020 je ve znaku provádění úžasné kantáty Dixit Dominus Georga Friedricha Händela na mnoha místech naší vlasti.

Sbor rád přijme nové zpěváky se zdravým hlasem, odvahou překonat vlastní hranice, odpovědností za společné dílo a touhou předávat krásu hudby posluchačům. Za to nabízí nevšední vhled do velkolepého světa hudby ze strany tvůrce a interpreta, (který je daleko hlubší, než na straně pouhého hudebního konzumu) a společenství stejně nadšených lidí, kteří spolu dohromady tvoří díla mnohonásobně přesahující pouhý součet jejich individuálních schopností. V dnešní "pocovidové" době, kdy nás opustilo množství mužů, hledáme možná právě tebe? :-) ZDE

Sbor i orchestr připravují pro své posluchače ještě nejedno překvapení. Bohužel se nové náročné projekty neobejdou bez finanční pomoci ochotných lidí a sponzorů. I když je stav sborové pokladny nad nulou, hudebníci neustále doufají v pomoc podnikatelů, kteří dokáží ocenit hodnotu této menšinové amatérské kultury.

Soubor Musica animata byl zasvěcen P. Marii v pátek 3.8.2018 v bazilice Nanebezvzetí Panny Marie na Hostýně. Co to znamená? Viz - ZDE