ZVALI JSME VÁS...

Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou ve spolupráci s hudebním souborem Musica animata si vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT - Jaroměřice nad Rokytnou

sobota 7. ledna 2023, 18 hod., Jaroměřice nad Rokytnou, kostel sv. Markéty

John Rutter - CAROLS, Jiří Pavlica - MISSA BREVIS

Účinkují: smíšený pěvecký sbor MUSICA ANIMATA, Orchestr Musica animata a hosté

Dobrovolný příspěvek.

PROPAGACE KONCERTU V JAROMĚŘICÍCH
Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát pro sociální sítě (na šířku) v JPG - ZDE
Pozvánky černobílé (4 ks na A4) v PDF - ZDE


Římskokatolická farnost Třebíč - zámek ve spolupráci s hudebním souborem Musica animata si vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT - Třebíč

čtvrtek 29. prosince 2022, 18 hod.,
TŘEBÍČ, bazilika sv. Prokopa

John Rutter - CAROLS, Jiří Pavlica - MISSA BREVIS

Účinkují: smíšený pěvecký sbor MUSICA ANIMATA, Orchestr Musica animata a hosté

Dobrovolný příspěvek.

PROPAGACE KONCERTU V TŘEBÍČI
Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát pro sociální sítě (na šířku) v JPG - ZDE
Pozvánky černobílé (4 ks na A4) v PDF - ZDE


Třebíčské koledy "naživo"

Přijďte si zazpívat!

26. prosince 2022 v 16 hod., kostel sv. Martina v Třebíči

Chcete-li si zazpívat nejznámější koledy přímo od nás z Třebíče, napište na koledy@animata.cz a my Vám pošleme noty. Jediná společná zkouška s orchestrem bude v pátek 23. 12. 2022 v 17.30 v kostele sv. Martina.

Koledy si můžeme zazpívat i v rámci Živého Betléma 27. 12. 2022 v 17 hod. na zámeckém nádvoří.

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME :-)


Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát pro sociální sítě (na šířku) v JPG - ZDE


Římskokatolická farnost Třebíč město ve spolupráci s hudebním souborem Musica animata si vás dovoluje pozvat na koncert duchovní hudby.

SVATOMARTINSKÝ KONCERT

sobota 12. listopadu 2022, 16 hod.,
TŘEBÍČ, kostel sv. Martina

K. Jenkins - MOTETS, Ch. Norwell - CONFITEBOR

Účinkují: smíšený pěvecký sbor MUSICA ANIMATA
a komorní smyčcový orchestr MA

Musica animata se po "covidové" přestávce věnuje žánru soudobé duchovní hudby v novém aranžmá.

Dobrovolný příspěvek. Více informací na www.animata.cz

Musica animata se vrací k soudobé moderní duchovní hudbě (Moteta K. Jenkinse, muzikál The Man s hudbou A. Snella, cyklus Harmonia laudes) a zve do svého středu každého mladého muže, který se nebojí překročit práh vlastních schopností a zažít hudbu ne jako konzument, ale jako tvůrce. Stojí to za to. Hudba je dar, poděkujme tedy Dárci.

Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát pro sociální sítě (na šířku) v JPG - ZDE
Pozvánky (4 ks na A4) v PDF - ZDE


Třebíčské farnosti si vás dovolují pozvat na sedmé společné setkání těch, kteří hledají...

ADORAMUS TE CHRISTE - Taizé

sobota 15. října 2022 v 19 hod. bazilika sv. Prokopa v Třebíči

chvíle ztišení, modlitby a hudby, pěvecké sbory, sólisté, orchestr

"Taizé je místem modlitby, která nese k Bohu i lidi, kteří se modlit neumí nebo nemohou, je místem smíření a pokoje."

Smíšený pěvecký sbor Musica animata a zpěváci ostatních třebíčských sborů. Malý smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a hosté.

Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát v tiskové kvalitě s ořezovými značkami pro tiskárnu - ZDE
Plakát pro sociální sítě (na šířku) v JPG - ZDE
Pozvánky (4 ks na A4) v PDF - ZDE


Hudební soubor Musica animata a Malý smyčcový orchestr doprovodí mši svatou u příležitosti

30 let Charity Třebíč

čtvrtek 22. září 2022 v 16:00, TŘEBÍČ kostel sv. Martina

K. Jenkins - MOTETS

Musica animata děkuje třebíčské Charitě za dlouholetou společnou práci na dobrém díle :-)


Římskokatolická farnost Třebíč Jejkov ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč a hudebním souborem Musica animata si Vás dovolují pozvat...

Koncert pro Charitu

sobota 24. září 2022 v 17:00 TŘEBÍČ

kostel Proměnění Páně, Jejkov

K. Jenkins - MOTETS, Ch. Norwell - CONFITEBOR

Musica animata se po "covidové" přestávce věnuje žánru soudobé duchovní hudby v novém aranžmá.
Účinkují:
smíšený pěvecký sbor MUSICA ANIMATA, Malý smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a hosté, chrámové sbory farnosti Třebíč Jejkov: dětský sbor KULIFERDA a komorní soubor AMEAchorus. Dobrovolný příspěvek.

Karel Tomek, dirigent.

Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát v tiskové kvalitě s ořezovými značkami pro tiskárnu - ZDE


Doprovod pontifikální mše svaté v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou a večerní koncert 

Otevření kostela sv. Markéty

sobota 1. 10. 2022

Jaroměřice nad Rokytnou

Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou a město Jaroměřice nad Rokytnou vás zvou na slavnostní otevření opraveného chrámu svaté Markéty a svěcení nového oltáře

15:00 hodin

  • Zahájení slavnosti před kostelem za přítomnosti emeritního brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho a Jeho Milosti Jana Adama z Questenberka.
  • Slavnostní odemčení vstupních dveří opraveného chrámu
  • Pontifikální Mše svatá a svěcení nového oltáře s doprovodem jaroměřického Chrámového pěveckého sboru a sboru Musica animata z Třebíče pod vedením Ing. Karla Tomka
  • Prohlídka kostela, terasy a vyhlídkové věže
  • Přátelské setkání s občerstvením na terase a prostranství před kostelem

19:00 hodin

  • Koncert souboru Musica animata (vstupné dobrovolné)