MANAŽER a DIRIGENT

ing. Karel Tomek
Mládežnická 980 / 8, Třebíč 674 01
604 213 248, tomek@animata.cz

Karel Tomek se amatérské hudbě v Třebíči věnuje již 43 let a je zakladatelem, manažerem a dirigentem známého hudebního souboru Musica animata a varhaníkem ve farnosti Třebíč Jejkov. Byl také vedoucím chrámových sborů Serafín a Amea chorus v Třebíč Jejkově a Santini v Telči. V současnosti vede v domovské farnosti dětský sbor Kuliferda. Civilním povoláním je projektant profese elektro a řidič autobusu. Manželka Ludmila zemřela v roce 2007, na jejím pohřbu zazněla tato slova.

SBORMISTR

Klára Janatová

Klára Janatová je rodačka z Třebíče a na místní ZUŠ se hudbě věnovala už od malička. Absolvovala Katolické gymnázium Třebíč a následně vystudovala hru na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Akademii staré hudby v Brně pod vedením skvělých hráčů i pedagogů Jana Kvapila a Jakuba Kydlíčka.
Zpívala a hrála ve sborech Serafín, Notissima (sbor KG Třebíč), Musica Animata, účastnila se projektu Harmonia Laudes, či jiných spoluprací s dalšími sbory z okolí.
Ze studijních důvodů na několik let svou činnost v Animatě přerušila. V lednu 2022 se do sboru vrátila a zastává funkci sbormistra.
Od roku 2018 vyučuje hru na zobcovou flétnu na ZUŠ Náměšť nad Oslavou.


SBOR

SOPRÁN: Marie Bartůňková - Lada Doláková - Kristýna Dolíhalová - Zuzana Eiglová - Lenka Kracíková - Jana Krejcarová - Kateřina Lakomá - Dana Machovcová - Blanka Pařilová - Jiřina Procházková - Monika Sirová - Lucie Šislerová - Klára Tůmová - Michaela Zvěřinová

ALT: Miroslava Čermáková - Božena Heimlichová - Michaela Horká - Pavla Hrůzová - Vladimíra Chudobová - Kateřina Janíčková - Alena Kožnarová - Pavla Kučerová - Hana Oravcová - Jana Smrčková - Jarmila Šrámková - Květa Štikarová - Marie Veselá

TENOR: František Dolíhal - Míla Foltýnová - Libuše Kappelová - David Krška - Michal Píša - Petr Vejtasa

BAS: Luděk Bartůněk - Adam Farník - Milan Nejedlý - Martin Pavelka - Štěpán Pražák


ORCHESTR (vč. Malého smyčcového orchestru Třebíč)

1. housle: Šárka Velková - Veronika Velková - Miroslav Maláč - Eva Mrózková - Bronislava Tesáková

2.HOUSLE: Zuzana Abrahámová - Barbara Coufalová - Petra Dolíhalová - Eliška Hanáková - Petra Konečná - Marie Novotná

VIOLA: Vít Coufal - Vojtěch Čapek

VIOLONCELLO: Lenka Kolomazníková

KONTRABAS: Luboš Papírník - Pavel Hrůza

VARHANY, KEYBOARD, PIANO: Markéta Velková

FLÉTNY: Tereza Hlouchová - Klára Janatová - Eliška Veškrnová