MANAŽER a DIRIGENT

ing. Karel Tomek
Mládežnická 980 / 8, Třebíč 674 01
604 213 248, tomek@animata.cz

Karel Tomek se amatérské hudbě v Třebíči věnuje již 43 let a je zakladatelem, manažerem a dirigentem známého hudebního souboru Musica animata a varhaníkem ve farnosti Třebíč Jejkov. Byl také vedoucím chrámových sborů Serafín a Amea chorus v Třebíč Jejkově a Santini v Telči. V současnosti vede v domovské farnosti dětský sbor Kuliferda. Civilním povoláním je projektant profese elektro a řidič autobusu. Manželka Ludmila zemřela v roce 2007, na jejím pohřbu zazněla tato slova.

SBORMISTR

Klára Janatová

Klára Janatová je rodačka z Třebíče a na místní ZUŠ se hudbě věnovala už od malička. Absolvovala Katolické gymnázium Třebíč a následně vystudovala hru na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Akademii staré hudby v Brně pod vedením skvělých hráčů i pedagogů Jana Kvapila a Jakuba Kydlíčka.
Zpívala a hrála ve sborech Serafín, Notissima (sbor KG Třebíč), Musica Animata, účastnila se projektu Harmonia Laudes, či jiných spoluprací s dalšími sbory z okolí.
Ze studijních důvodů na několik let svou činnost v Animatě přerušila. V lednu 2022 se do sboru vrátila a zastává funkci sbormistra.
Od roku 2018 vyučuje hru na zobcovou flétnu na ZUŠ Náměšť nad Oslavou.


SBOR

SOPRÁN: Bartůňková Marie - Doláková Lada - Dolíhalová Kristýna - Eiglová Zuzana - Kracíková Lenka - Krejcarová Jana - Lakomá Kateřina - Machovcová Dana - Pařilová Blanka - Procházková Jiřina - Sirová Monika - Šislerová Lucie - Tůmová Klára - Zvěřinová Michaela

ALT: Čermáková Miroslava - Heimlichová Božena - Horká Michaela - Hrůzová Pavla - Chudobová Vladimíra - Janíčková Kateřina - Kožnarová Alenka - Kučerová Pavla - Oravcová Hana - Smrčková Jana - Šrámková Jarmila - Štikarová Květa - Veselá Marie

TENOR: Dolíhal František - Foltýnová Míla - Kappelová Libuše - Krška David - Pavelka Vít - Píša Michal - Vejtasa Petr

BAS: Bartůněk Luděk - Nejedlý Milan - Pavelka Martin - Pražák Štěpán


ORCHESTR (vč. Malého smyčcového orchestru Třebíč)

PRVNÍ HOUSLE - Kroupa Diana, Maláč Miroslav, Mrózková Eva, Obršlíková Johana, Tesáková Bronislava, Velková Šárka, Velková Veronika

DRUHÉ HOUSLE - Abrahámová Zuzana, Coufalová Barbara, Dolíhalová Petra, Konečná Petra, Lojda Jiří, Mrňová Sabina, Novotná Marie

VIOLA - Coufal Vít, Čapek Vojtěch, Hlaváček Jiří

VIOLONCELLO - Kolomazníková Lenka

KONTRABAS - Hrůza Pavel, Papírník Luboš

KEYBOARD - Velková Markéta