Musica animata z.s.
Mládežnická 980/8
674 01 TŘEBÍČ

Stanovy občanského sdružení „MUSICA ANIMATA“ byly zaregistrovány na MVČR dne 4.4.2000.

IČO: 70818827 přidělil Český statistický úřad dne 12. dubna 2000

Osvědčení o registraci pod DIČ: CZ70818827 vydal Finanční úřad v Třebíči dne 19. dubna 2001.

Číslo bankovního účtu: 1472883379/0800

VSTUP PRO MUZIKANTY

... zvali jsme vás

Go to Top