ELEMENTÁRNÍ ZÁSADY PĚVECKÉ TECHNIKY
 

 

1. PĚVECKÝ POSTOJ

 • stoj mírně rozkročný, váha těla spočívá rovnoměrně na obou chodidlech
 • ruce visí volně podél těla - nedržíme se vepředu ani za zády
 • záda pokud možno rovná, ramena nejsou křečovitě zvednutá, ale přirozeně dole
 • spodní polovina těla je více méně statická, ale vždy stabilní, horní polovina je volná a
 • napomáhá nám k správnému dýchání a výrazu
 • stojíme vzpřímeně s pocitem, jako bychom se lehce vypínali směrem nahoru
 • hlava je vzpřímená, ale ne příliš - krk musí zůstat absolutně volný
   

2. PĚVECKÉ DÝCHÁNÍ
 

 • při nádechu i výdechu zůstávají ramena a z větší části hrudník v klidu
 • dlouhý nádech - před začátkem fráze - vedeme nosem. Dech cítíme na horním patře
 • krádký přídech - uprostřed dlouhé fráze - ústy. Co nejkratší a nejvydatnější - s představou úleku
 • zásadně se nepřefukujeme - nabereme jen tolik vzduchu, kolik budeme potřebovat
 • podstatný je regulovaný výdechový proud - při zpěvu nevypouštíme téměř žádný zvduch
 • využíváme bráničního dýchání v kombinaci se spodním hrudním nádechem
 • ve sborovém zpěvu je podstatné sborové dýchání - tzn. fráze musí znít uceleně v celém hlase, bez ohledu na nádechy jednotlivců
   

3. HLAVOVÝ TÓN
 

 • je lehký zvuk využívající k rezonanci pouze hlavové rezonátory (např. brumendo)
 • nasazuje se velmi jemně a nikdy nedosahuje znělosti plného tónu
 • využívá se zejména ke sjednocení barvy hlasu ve vyšších a nižších polohách
 • je vhodné začínat hlavovým tónem rozezpívání
   

4. PLNÝ TÓN
 

 • je tón využívající všech rezonátorů - hlavových i hrudních
 • při správné technice již můžeme dosáhnout plné hlasové síly
 • ústa jsou vždy přiměřeně otevřená (raději více, než méně), ale hlavní je dokonale uvolněná čelist
 • správně vytvořený tón je schopen všech dynamických i barevných nuancí
   

5. ARTIKULACE
 

 • artikulace je společně s dechovou oporou rozhodujícím faktorem pro kvalitu a znělost tónu
 • vyslovujeme od konsonanty ke konsonantě, tj. od souhlásky (r, d, ř, m, ....) k souhlásce, vokály - tj. samohlásky - pouze krásně uvolňujeme a s dechovou oporou připravujeme další konsonantu
 • každou konsonantu vyslovíme krátce, energicky a velmi zřetelně - zřetelněji než v mluvené řeči
 • vokály jsou sice přirozeně uvolněné - zejména dlouhé hlásky - nicméně jejich tvar musí být zřetelně ohraničený. Od nejširších vokálů k nejužším: A, O, E, I, U = koutky úst jsou pevněji zúžené
 • vokály mají být zvukově vyrovnané (samozřejmě v krajních polohách hlasového rozsahu nejsou rozdíly mezi samohláskami již tolik patrné)

 

6. DECHOVÁ OPORA
 

 • je způsob využití nadechnutého vzduchu pro kvalitu tónu
 • tón nasazujeme s pocitem zadrženého dechu
 • čím delší a vyšší fráze, tím větší dechová opora - tzn. břišní svalstvo a bránice zapojíme při “opření“ sloupce vzduchu >>>spodní páry žeber se mírně rozšiřují do stran
 • opíráme zejména nejvyšší tóny fráze a všechny skoky
 • po překlenutí těžkého místa opření nepovolujeme, ale vydržíme až do konce fráze
   

7. VOKALÍZA
 

 • všechny tóny ve všech polohách zpíváme s volným krkem, povoleným hrtanem, vyklenutým měkkým patrem - pocit zívání - a položeným jazykem
 • tóny vycházejí a směřují do jednoho místa - polohy - která obsáhne rozsah celého zpívaného úseku
YT logo
   FB logo
 
  
VSTUP PRO MUZIKANTY

CD SOUBORU

STABAT MATER a další skladby

Všechna naše CD najdete v části FOTO-VIDEO-AUDIO (MEGA archív)

... zvali jsme vás

Go to Top