Kvalitní rozezpívání je nedílnou součástí začátku každé zkoušky. Jakékoli podceňování této oblasti vede k hlasové a technické stagnaci souboru, ne-li přímo k jeho úpadku.

Notové ukázky jsou z knihy První pěvecké kroky (Editio Supraphon 1988). V poslední době s úspěchem používáme publikaci "200 cvičení na rozezpívání pro sbory a sólisty" Klause Heizmanna a "Duchovní a světské kánony" Pavla Svobody.

Správné držení těla přímo ovlivňuje dobré vedení dechu.

Ze základního postoje se skláníme do předklonu tak, že nejdříve klesne hlava, po ní jdou dopředu ramena, ruce volně visí a páteř se od krčních obratlů postupně roluje až k pasu. Současné vydechujeme. Při nádechu napřimujeme páteř od pasu ke krčním obratlům (ruce a hlava ještě visí). Nakonec narovnáváme ramena a hlavu.

Postoj

1. stojíme přirozeně, nenásilně vzpřímeně
2. váha těla je rovnoměrně rozložena na obě nohy
3. ruce, paže a ramena jsou volné (nezakládáme ruce dozadu)
4. jsme celkově uvolněni

Dech

Klidný, hluboký vdech nosem usnadňuje naplnění celých plic vzduchem, přičemž si uvědomujeme plnění spodní části plic. Horní Část hrudníku zůstává v klidu, spodní páry žeber se rozšiřují do stran. Při nadechování nesmíme nikdy zvedat ramena !!

Cvičení:
rozezp 1

Hlavový tón

Cvičení:
l. Meluzína, rezonance, plynulý přechod z mmm na neutrální samohlásku
2. Přízvuky na jednom tónu, po pultónu nahoru
3. Uvolnění brady

rozezp 2a

Přechod ze souhlásky „m" na vokál „u" musí být plynulý!

Cvičení na uvolnění brady


rozezp 2b

Měkce nasazený tón

tvoříme na základě ovládnutého dechu a dobré tónové představy při dokonalé rezonanci, uvolněně, slabě, bez šelestu.

rozezp 3a

Zvukové vyrovnávání vokálu

Je to způsob, kdy přiměřeně zmenšujeme rozdíly mezi temnými a jasnými vokály, tak aby zněly vyrovnaně, ale srozumitelně.

Cvičení: na jednom tónu

mu-mo-ma-me-my
my-me-ma-mo-mu
nu-no-na-ne-ny
ny-ne-na-no-nu
ju-jo-ja-je-jy
zy-ne-ma-no-nu

Nejtemnější „u“ nesmí být příliš rozdílné od nejjasnějšího „i“
 

Melodické cvičení

rozezp 3b


Kantiléna - zpěvná část melodie
1. Uvolňovat bradu
2. Dobře vázat tóny (legato)
3. Vyrovnávat vokály a spojovat je souhláskami
4. Zpívat lehce
5. Dechová opora
6. V celém hlasovém rozsahu zpívat vyrovnaně, bez hlasového zlomu

rozezp 4a  


Cvičení artikulace

rozezp 4b

Spojování hlavové a hrudní rezonance

Propojení hlasových rejstříků. Tóny ve střední poloze nasazujeme lehce, stoupající melodii zesilujeme a stále se opíráme o dech. Hluboké i vysoké tóny musíme zpívat s představou že jsou v přirozené poloze. Důležitá představa stejné výšky tónu.

rozezp 5  

Představa plivnutí tónu do dálky
Představa stejné výšky tónu
Barevné vyrovnání, sjednocení hlasových rejstříků

rozezp 6

YT logo
   FB logo
 
  
VSTUP PRO MUZIKANTY

... zvali jsme vás

CD SOUBORU

STABAT MATER a další skladby

Všechna naše CD najdete v části FOTO-VIDEO-AUDIO (MEGA archív)

Go to Top