Třebíčské farnosti se vás dovolují pozvat na třetí společné setkání těch, kteří hledají...

ADORAMUS TE CHRISTE (se zpěvy z Taizé)

V sobotu 21. října 2017 v 19 hod. v bazilice sv. prokopa v Třebíči.
- chvíle ztišení, modlitby a hudby
- pěvecké sbory, sólisté, orchestr

"Taizé je místem modlitby, která nese k Bohu i lidi, kteří se modlit neumí nebo nemohou, je místem smíření a pokoje."

 17 10 21 taize bazilika

VSTUP PRO MUZIKANTY

... zvali jsme vás

Go to Top