Cordial Musica ve spolupráci s římskokatolickou farností Náměšť nad Oslavou a souborem Musica animata zve všechny lidi dobré vůle na vánoční koncert v neděli 6.1.2018 v 18:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou.
Zazní výběr z vánočních skladeb české i světové sborové literatury a na závěr Missa brevis Jiřího Pavlicy. Vstupné je dobrovolné.
Soubor Musica animata se těší na vánoční setkání se svými příznivci.

- neděle 6. ledna 2019 v 18:30 kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou

Karel Tomek, dirigent.

Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát v tiskové kvalitě s ořezovými značkami pro tiskárnu - ZDE
 
Soubor JPG na šířku pro soc. sítě atd. - ZDE
Pozvánky 4xA6 na jedné A4, černobílé - ZDE 
(18 MB)

19 01 06 namest

Městys Lomnice ve spolupráci s farností Lomnice a souborem Musica animata zvou všechny lidi dobré vůle na vánoční koncert v neděli 6.1.2019 v 15 hod. v kostele Navštívení Panny Marie v Lomnici.
Zazní výběr z vánočních skladeb české i světové sborové literatury a na závěr Missa brevis Jiřího Pavlicy. Vstupné je dobrovolné.
Soubor Musica animata se těší na vánoční setkání se svými příznivci.

- neděle 6. ledna 2019 v 15:00 v kostele Navšívení Panny Marie v Lomnici

Karel Tomek, dirigent.

Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát v tiskové kvalitě s ořezovými značkami pro tiskárnu - ZDE
 
Soubor JPG na šířku pro soc. sítě atd. - ZDE 
Pozvánky 4xA6 na jedné A4, černobílé -
ZDE
(18 MB)
19 01 06 lomnice

TISKOVÁ ZPRÁVA:
Římskokatolická farnost Třebíč město a Musica animata vás zvou na koncert duchovní hudby u příležitosti dokončení stavby nových varhan v kostele sv. Martina.
Koncert s názvem „IN PARADISUM“ se koná v sobotu 10. listopadu 2018 v 16 hod. v kostele sv. Martina v Třebíči.
Zazní výběr z děl české i světové sborové literatury a soubor motet známého britského skladatele, sira Karla Jenkinse, autora cyklu Adiemus, The Armed Man, Requiem a dalších.

Mnohogenerační pěvecký sbor Musica animata se po delším období produkce velkých děl klasické i soudobé hudby (J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. X. Brixi, J. J. Ryba, J. Pavlica a další.), z nichž nejvýznamnější bylo v posledních letech provedení Händelova Mesiáše na mnoha místech naší vlasti, vrací zpět k hudbě „a capella“ a těší se na sdílení velkého daru hudby s posluchači, kteří srdcem i rozumem chtějí děkovat Bohu a nechat se uchvátit krásou. Více informací na www.animata.cz.

- sobota 10. listopadu 2018 v 16:00 v kostele sv. Martina v Třebíči

Karel Tomek, dirigent.

Účinkují: Musica animata (sbormistr Libor Komárek), Ivana Smolová - klavír, Luboš Papírník - kontrabas

Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát v tiskové kvalitě s ořezovými značkami pro tiskárnu - ZDE
Soubor JPG na šířku pro soc. sítě atd.
- ZDE
Pozvánky 4xA6 na jedné A4, černobílé - ZDE

18 11 10 sv martin

 

Musica animata ve spolupráci s farností Třebíč zámek zve všechny lidi dobré vůle na vánoční koncert v sobotu 30.12.2018 v 18 hod. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči.
Zazní výběr z vánočních skladeb české i světové sborové literatury a na závěr Missa brevis Jiřího Pavlicy. Vstupné je dobrovolné.
Soubor Musica animata se těší na vánoční setkání se svými příznivci.

- neděle 30. prosince 2018 v 18:00 v bazilice sv. Prokopa v Třebíči

Karel Tomek, dirigent.

Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát v tiskové kvalitě s ořezovými značkami pro tiskárnu - ZDE
 
Soubor JPG na šířku pro soc. sítě atd. - ZDE 
Pozvánky 4xA6 na jedné A4, černobílé - ZDE 
(18 MB)

18 12 30 vanocni bazilika

Třebíčské farnosti se vás dovolují pozvat na čtvrté společné setkání těch, kteří hledají...

ADORAMUS TE CHRISTE (se zpěvy z Taizé)

- sobota 20. října 2018 v 19 hod. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči
- chvíle ztišení, modlitby a hudby
- pěvecké sbory, sólisté, orchestr

"Taizé je místem modlitby, která nese k Bohu i lidi, kteří se modlit neumí nebo nemohou, je místem smíření a pokoje."

Plakát v tiskové kvalitě pro domácí tisk v PDF - ZDE
Plakát v tiskové kvalitě s ořezovými značkami pro tiskárnu - ZDE
Soubor JPG na šířku pro soc. sítě atd. - ZDE 
Pozávnky 4xA6 na jedné A4, černobílé - ZDE
18 10 20 taize bazilika